Práva klientů při krachu cestovní kanceláře

Tisková zpráva z 25.7.2013

dTest: Práva klientů při krachu cestovní kanceláře

Každoročně se setkáváme s případy, kdy někteří cestující zůstávají odříznuti od svých domovů vlivem krachu cestovní kanceláře. Ostatní následně odjíždějí na dovolenou plni obav, aby totéž nepotkalo i je. dTest shrnuje základní rady, na co si dávat pozor.

Základní poučkou je zkontrolovat, zda je kancelář pojištěna proti úpadku, což je povinna na vyžádání zákazníka prokázat. Tuto informaci lze též ověřit na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, kde je uveden seznam pojišťoven, které poskytují pojištění proti úpadku cestovních kanceláří. „Podle dostupných údajů například cestovní kanceláři Solymar, kterou nyní patrně postihl úpadek, toto pojištění v červenci vypršelo,“ uvádí vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený a dodává: „S takovou kanceláří bychom vůbec nedoporučili odjet.“

V případě, že zákazníky tato nepříjemná událost potká, měli by vědět, na co vše mají nárok. „Cestující může požadovat zajištění dopravy zpět do České republiky, vrácení zaplacené zálohy či ceny zájezdu, pokud se neuskutečnil, případně zaplacení rozdílu mezi tím, co za zájezd zaplatil a co mu bylo poskytnuto,“ vypočítává Lukáš Zelený.

Spotřebitelé by měli uplatnit svá práva u příslušné pojišťovny podle pokynů, které obdrželi spolu s cestovní smlouvou. Pokud pojišťovna nechce plnit s odůvodněním, že cestovní kancelář byla podpojištěna, nezbývá než se obrátit na soud. „V současné době je schvalována novela zákona o cestovním ruchu, ve které je výslovně zajištěno, že spotřebitel obdrží od pojišťovny veškeré zaplacené finanční prostředky,“ dodává Lukáš Zelený. Postavení zákazníků se tak v budoucnu výrazně zlepší.

I za současného právního stavu by spotřebitel měl obdržet celou, nikoliv zkrácenou částku. Příslušný soud by měl při rozhodování přihlížet k evropským požadavkům na ochranu spotřebitele. Dalšími, byť velmi výjimečnými kroky, které mohou následovat po případném neúspěšném soudním jednání, je možnost podání žaloby na stát o náhradu škody z důvodu, že Česká republika nezajistila spotřebitelům potřebnou úroveň ochrany. Kromě toho se lze kdykoliv zdarma obrátit na Evropskou komisi se stížností pro neplnění povinností, které České republice vyplývají z jejího členství v EU.

Kontakty pro média:                                      

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617

Nikola Švábová, svabova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat