TZ registry dlužníků

Tisková zpráva ze 14.8.2013

dTest: Není registr jako registr

Zájemce o spotřebitelský úvěr prověřují banky i úvěrové společnosti velmi důkladně. Ne každý registr dlužníků je ovšem pro věřitele relevantní a registrace v systému CERD může být pro žadatele paradoxně snadnou cestou, jak se stát neplatičem.

Dobrá úvěrová a platební historie je základem úspěchu při žádosti o každou solidní půjčku. „Zákon o spotřebitelském úvěru přikazuje poskytovatelům prověřit spotřebitelovu schopnost úvěr splácet,“ říká Miloš Borovička a dodává: „Banky i nebankovní společnosti si k posuzování vytvářejí společné systémy, kde zaznamenávají například naší platební morálku. Smí tak činit ovšem jen se souhlasem klientů.“

Má-li spotřebitel problém získat spotřebitelský úvěr, může být na vině jeho nedobrá úvěrová historie. „Negativní záznamy uchovává většina registrů tři až čtyři roky, neúspěšné žádosti o úvěr pak půl roku až rok. Hlavní registry umožňují za poplatek získat výpis, ze kterého lze ověřit své závazky, a v případě nesrovnalostí se domáhat opravy,“ vysvětluje Miloš Borovička.

Opatřovat si výpis z registrů v souvislosti s žádostí o úvěr je ovšem zbytečné, neboť členské společnosti do nich mají se  souhlasem žadatele přístup. „Bohužel ne vše, co se tváří jako registr dlužníků, je pro poskytovatele úvěrů relevantní. Jako příklad lze uvést systém CERD – Centrální registr dlužníků. Ten vypadá velmi seriózně, ale registrace v něm může být současně snadnou cestou k tomu stát se neplatičem,“ říká Borovička a vysvětluje: „CERD nabízí registraci „zdarma“. Současně ovšem požaduje poplatek za ověření adresy, bez něhož nelze jeho služby využívat. Deaktivace účtu pak stojí dle ceníku 500 Kč. Pokud je zákazník nezaplatí, CERD jej může zařadit do databáze dlužníků. Takové praktiky hodnotíme jako klamavé. Navíc potvrzení o bezdlužnosti ze systému CERD nebude řadu institucí vůbec zajímat, neboť využívají informace z oficiálních registrů.“

Přehled nejdůležitějších registrů, které používají banky a úvěrové společnosti, je k dispozici na www.dtest.cz/uveroveregistry.

Kontakty pro média:

Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat