První klient vyhrál nad bankou ve sporu o poplatky

Obvodní soud pro Prahu 5 dnes rozhodl ve sporu mezi Hypoteční bankou a jejím klientem. Soud dal spotřebiteli za pravdu a banka nyní musí vrátit zaplacené poplatky za správu úvěru.

Podle soudu je banka povinna vrátit svému klientovi všechny poplatky za vedení úvěru, tedy celkem 4200 Kč. Soud se ztotožnil s argumentací, že poplatek je ve vztahu ke spotřebiteli nepřípustný, neboť za něj není poskytována ekvivalentní protislužba a spotřebitel nemá šanci jeho výši ovlivnit.

Sdružení dTest se v první fázi řízení zapojilo do sporu jako tzv. vedlejší účastník na straně žalobce, tedy klienta banky. „Soudu jsme předložili rozsáhlé vyjádření s naším pohledem na problematiku,“ uvádí právní poradce dTestu Miloš Borovička a dodává: „Ačkoliv jsme z procesních důvodů následně vystoupili, vyjádření dTestu se stalo součástí spisu. Soudce jej prostudoval a naše argumenty pomohly utvořit jeho názor na věc,“ říká Borovička.

Dříve se banky vydání rozhodnutí snažily procesně bránit a raději samy nároku klienta vyhověly, čímž odpadl předmět soudního sporu. „Dnešní výrok soudu je první vlaštovka, která nám naznačuje, že se dTest v loňském roce bojem proti poplatkům vydal správným směrem. Důležitý teď bude výsledek našeho vlastního sporu s bankami, ve kterém žádáme soud o zákaz účtování předmětných poplatků.“ říká Miloš Borovička.

Kontakty pro média:

Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat