Srovnání registry dlužníků

dTest: Není registr jako registr

Zpracováno: srpen 2013

Žádáte-li o spotřebitelský úvěr, banka i úvěrová společnost si vás proklepne ze všech stran. Přinášíme přehled oficiálních registrů, které využívají banky a nebankovní poskytovatelé úvěrů a tlustou čarou oddělujeme jeden z registrů, kterým by si spotřebitel příliš nepomohl.

SOLUS

Pod zkratkou se skrývá název zájmového sdružení právnických osob Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům. Jeho členské organizace, kterých je v současné době 42, shromažďují a mezi sebou sdílejí informace zejména o platební morálce svých klientů.

SOLUS provozuje dvě pro spotřebitele důležité databáze. Registr fyzických osob, který je takzvanou negativní databází, protože shromažďuje informace o těch klientech, kteří mají problém plnit své smluvní závazky nebo se dostali do problému se splácením u některého člena SOLUSu. Oproti tomu tzv. Pozitivní registr eviduje informace, které vypovídají o řádném plnění smluv a závazků, je tedy pozitivní databází a členům SOLUSu umožňuje snáze vyhodnocovat, zda je pro ně klient rizikový nebo ne. Sdílení informace z pozitivního registru může pomoci poznat kladné stránky nového klienta.

Písemný výpis z registrů je možné získat na dobírku za cenu 218 Kč. SOLUS nabízí i SMS výpis, ale k jeho zaslání je třeba nechat si vygenerovat unikátní kód, jehož zaslání stojí 98 Kč. SMS výpis pak stojí 99 Kč. Žádost o výpis a unikátní kód musí být na předepsané žádosti s úředně ověřeným podpisem. Podrobné informace jsou na www.solus.cz.

CRIF - Czech Credit Bureau

CRIF - Czech Credit Bureau je akciová společnost, která organizuje dva velké registry pro posuzování klientů.

Bankovní registr klientských informací

Je zabezpečenou databází, kterou provozuje soukromá společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. Nachází se v něm každá fyzická osoba, která má se členskou organizací uzavřenou úvěrovou smlouvu nebo ji v minulosti měla, či o úvěr žádá. V registru jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce. Evidují se tedy hypotéky, stavební spoření, spotřebitelské úvěry, kontokorenty, kreditní karty či povolené debety a také v jaké fázi se smluvní vztah nebo žádost nachází. Pokud některá ze členských společností odmítne dát svému klientovi úvěr, i tato informace v registru zůstane viditelná ostatním.

Nebankovní registr klientských informací

Registr provozuje zájmové sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau a na rozdíl od bankovního registru obsahuje krom informací o fyzických osobách také údaje o osobách právnických. Rámec informací je stejný jako v Bankovním registru a oba registry si navzájem vyměňují informace.

O výpis z obou výše uvedených registrů lze žádat buďto osobně v sídle organizací nebo poštou. Jedná se o dva výpisy a o každý je třeba žádat zvlášť. Žádost nevyžaduje ověřený podpis, pokud žadatelem není cizinec. Výpisy stojí 100 Kč každý, a pokud jej chcete expresně, tedy na počkání, pak zaplatíte dvojnásobek, tedy 200 Kč. Nevyzvednete-li si jej osobně, obě společnosti jej zašlou za cenu poštovného. Podrobné informace jsou na www.cbcb.cz a www.cncb.cz.

Centrální registr úvěrů

Tento registr provozuje Česká národní banka. Soustřeďuje úvěrové informace o podnikatelích a právnických osobách a umožňuje výměnu těchto informací mezi všemi bankami a pobočkami zahraničních bank působící na území České republiky. Spotřebitele, jejich úvěry, hypotéky či ručení registr neeviduje. Údaje jsou aktualizovány s měsíční periodou a jsou archivovány po dobu deseti let. Registr obsahuje jak pozitivní, tak negativní údaje o úvěrových závazcích a platební morálce a slouží k posouzení úvěrového rizika. Výpis ČNB vyhotoví do 30 dnů za poplatek 400,- Kč.

CERD – Centrální registr dlužníků

Je registrem, který na první pohled vzbuzuje zdání té nejvyšší oficiality a komplexnosti. Pro poskytovatele úvěrů ale není příliš relevantní a potvrzení o bezdlužnosti je nejspíš nebude vůbec zajímat.

Samotná registrace na server registru se jeví jako problematická. Ačkoliv je na stránkách uvedena jako bezplatná, zákazník má povinnost ověřit svůj účet s čímž se pojí administrativní poplatek ve výši 100,- Kč. Server nijak neinformuje o možnosti odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky elektronické komunikace. V případě, že se zákazník rozhodne svůj účet deaktivovat je povinen hradit poplatek ve výši 500,- Kč. Jestliže zákazník CERDu cokoliv dluží, ten si v obchodních podmínkách osobuje právo zařadit jej do svých registrů jako neplatiče.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat