Finta předváděcích akcí - provozovna v hotelu

Tisková zpráva z 29.7.2013

Finta pořadatelů předváděcích akcí: provozovna nahlášená v hotelu

Zákon umožňuje zákazníkům předváděcích akcí odstoupit od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání. Pořadatelé chtějí spotřebitele připravit i o toto zákonné právo a nahlašují své provozovny například v sálech hotelů, kde pak akci konají.

Podnikatelé tím ovšem připravují zákazníky o jejich zákonná práva pouze zdánlivě. Podle vedoucího poradenské linky dTestu Lukáše Zeleného je dobré znát přesné znění zákona a nenechat se odbýt: „Pouhé uvedení informace, že smlouva byla uzavřena v provozovně, nenaplňuje podmínky zákona.“ Lukáš Zelený dodává: „Je nezbytné zohlednit, zda je skutečně nákup na přednášce konané v sále hotelu běžný a zda spotřebitel může daný druh podnikání na daném místě očekávat.“

Pokud podnikatelé nahlásí svou provozovnu například do sálu restaurace či bytového domu, a to bez jakéhokoliv označení, bezpochyby se jedná o místo, kde spotřebitelé neočekávají třeba prodej nádobí či masážních přístrojů. V tomto případě je na zákazníkovi, aby ve sporu s pořadatelem prokázal, že se nejedná o prostor obvyklý k podnikání.

Podle klientů poradenské linky dTestu využívá často argument o nemožnosti odstoupení od smlouvy, uzavřené v provozovně, společnost Zepter. Její zákazníci bývají osloveni na ulici pod záminkou jednoduché anketní otázky typu „Zajímá vás zdravý životní styl?“ nebo „Souhlasíte s placením poplatku u lékaře?“. „Takto získává společnost osobní údaje, především jméno a telefonní číslo. Následně kontaktuje oslovené s příslibem výhry, kterou mají obdržet na přednášce o zdraví, jež se koná v účelově nahlášené provozovně,“ vysvětluje Lukáš Zelený. Namísto očekávané přednášky čeká zákazníky prodej výrobků společnosti Zepter. Spotřebitelé se u této společnosti setkávají také s tím, že zboží získají až po úplném splacení kupní ceny, například až za několik let. Může se tak stát, že spotřebitel obdrží výrobek ve zcela jiném provedení, než si původně vybral.

Společnost Zepter si nechala zaregistrovat pro svou činnost neobvyklé množství provozoven. Jejich přehled je k dispozici na www.dtest.cz/zepter.

Kontakty pro média:                                      

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617

Nikola Švábová, svabova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat