Které salámy neprošly testem

Tisková zpráva ze dne 3. července 2013

 

dTest: Téměř polovina testovaných salámů poličan nesplnila vyhlášku

V testu kvality spotřebitelského časopisu dTest neprošlo šest ze 13 hodnocených salámů poličan. Bylo v nich méně čisté svalové bílkoviny, než ukládá vyhláška pro masné výrobky.

Podle vyhlášky pro masné výrobky musí být v salámu poličan nejméně 16 % čisté svalové bílkoviny, do tohoto limitu se však vešlo jen sedm výrobků. Jedná se přitom o klíčový parametr potravinářské vyhlášky. Nižší podíl čisté svalové bílkoviny znamená, že výrobci používají méně kvalitní maso.

V šesti nevyhovujících salámech laboratoř naměřila od 11,89 % do 15,03 % čisté svalové bílkoviny. „Z tohoto hlediska by byl spotřebitel nejvíce poškozen koupí Poličanu krájeného značky Korrekt; pro Globus ČR ho vyrobil STEINEX a.s. Brno. Bylo v něm 11,89 % čisté svalové bílkoviny, tedy o čtvrtinu méně, než je stanoveno vyhláškou,“ uvedl manažer testování dTestu Václav Beneš.

Zajímavým zjištěním bylo, že některé masokombináty vyrobily poličan pro různé odběratele v rozdílné kvalitě. „Výrobce Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí byl autorem celkem šesti poličanů. Přesto mezi nimi našel test významné rozdíly co do množství čisté svalové bílkoviny. Nejméně jí měl Tesco Poličan krájený, který s množstvím 13,66 % nesplnil požadavek vyhlášky. U poličanů z Krahulčí pro další prodejce se naměřené hodnoty lišily, avšak vyhlášku splnily,“ konstatoval Václav Beneš.

Při senzorickém hodnocení neprošel zcela bez výhrad žádný z posuzovaných poličanů. Hodnotitelé často poukazovali na kyselou až štiplavou chuť, k častým závadám patřila i méně příjemná vůně a měkká až mazlavá konzistence výrobku.

Kontakty pro média:                                      

Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: +420 604 660 290

Nikola Švábová, svabova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat