dTest: Další případy klamání spotřebitelů

Tisková zpráva z 12. 2.2014

Neseriózní společnosti nabízející výrobky formou předváděcího a podomního prodeje dokáží být velmi vynalézavé ve způsobech, jak prodat neopatrným spotřebitelům „zázračný“ výrobek. Díky službě mimosoudního řešení sporů VašeStížnosti.cz vyplouvají na povrch nové případy jimi užívaných klamavých praktik.

Falešné slevy již patří ke koloritu podomního a předváděcího prodeje. Společnost s ručením omezeným Balamia, na niž si uživatelé služby VašeStížnosti.cz často stěžují, distribuuje formou předváděcího prodeje v obchodních centrech masážní polštářky. Každý kupující si „shodou náhod“ vylosuje svou 50% slevu a zaplatí tak „pouze“ 6000 korun. Takové jednání je považováno dle zákona o ochraně spotřebitele za klamavou praktiku.

„Jiní obchodní zástupci Balamie telefonicky kontaktují spotřebitele s tím, že jsou zaměstnanci České vodárenské a přijdou jim zkontrolovat kvalitu vody. U spotřebitelů doma vždy zjistí, že voda je závadná, a následně jim prodají čistící zařízení v ceně téměř 20 000 korun,“ popisuje další aktivitu společnosti Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Prodejci například tvrdí, že voda obsahuje hliník a další zdraví škodlivé látky. Pokud společnost nepravdivě informuje spotřebitele, že výrobek bude mít příznivý vliv na jeho zdraví, jedná se opět o klamavou obchodní praktiku dle zákona o ochraně spotřebitele.

Balamia klame také ohledně místa uzavření smlouvy. Přímo ve smlouvě nepravdivě uvádí, že je uzavřena v provozovně společnosti a odstoupení od ní podmiňuje zaplacením storno poplatku až ve výši 5000 korun. Tento poplatek je ovšem neoprávněný a spotřebitel není povinen jej hradit. V současné době je společnost Balamia v likvidaci. „Věřitelé by měli zaslat přihlášky svých pohledávek na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku. Pokud bude zjištěno předlužení majetku společnosti, je povinností likvidátora podat insolvenční návrh,“ doplňuje Lukáš Zelený.

Více informací o službě VašeStížnosti.cz i konkrétní řešené případy naleznete na adrese www.vasestiznosti.cz.

 

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

 

dTest, o.p.s. je největší českou organizací na ochranu spotřebitele, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat