Co neopomenout při nákupu jízdenek na internetu

Tisková zpráva ze 4. července 2013

dTest: Co neopomenout při nákupu jízdenek na internetu

 

 

 

 

 

 

 

Který tuzemský přepravce vyžaduje vytištěnou jízdenku a komu stačí jen její zobrazení v mobilu? U koho je potřeba nastoupit do autobusu s předstihem? Neznalost přepravních podmínek tuzemských dopravců není u spotřebitelů neobvyklá. Může však vést i k tomu, že zákazník neodcestuje.

Prodejci jízdenek si podle zákona mohou určit, zda a jak umožní svým zákazníkům storno. Právníci časopisu dTest se  zaměřili na obchodní podmínky největších prodejců jízdenek v oblasti vnitrostátní železniční i autobusové dopravy, aby zjistili, jaké podmínky tento úkon doprovázejí. „Stornovat jízdenku lze nejčastěji do půl hodiny před odjezdem, ale podmínky a poplatky se mezi jednotlivými dopravci liší,“ uvádí právní poradce dTestu Miloš Borovička. Při vyplňování objednávky je třeba dávat pozor na zadávané údaje, protože České dráhy a LEO Expres dle přepravních podmínek nevracejí jízdné za špatně vyplněné elektronické jízdenky.

Smluvní přepravní podmínky většiny prodejců čítají desetitisíce znaků. „Výjimkou jsou České dráhy, u nichž jsme ve smluvní dokumentaci napočítali přes půl milionu znaků,“ říká Borovička a dodává: „Záludnosti či nezákonné pasáže jsme v podmínkách nenašli. Za zvláštní lze považovat ustanovení Student Agency, podle kterého cestující musí zaujmout své místo nejpozději pět minut před odjezdem. Kdo je zvyklý dobíhat autobus na poslední chvíli, může být nemile překvapen - na místo ztrácí nárok. Pokud je spoj již obsazen, Student Agency vrátí jízdné, ovšem strhne si z něj storno poplatek.“

Při nákupu přes internet může být problém vytištění samotné jízdenky. U většiny dopravců ale postačí číslo jízdenky nebo její zobrazení například na mobilním telefonu. „Pouze Eurolines vyžadují vytištěnou jízdenku vždy. Při nákupu přes portál AMSBUS záleží na jednotlivém dopravci, zda mu stačí pouze kód, což se zákazník dozví během nákupu,“ uzavírá Borovička. Srovnání storno podmínek šesti největších prodejců jízdenek na internetu je k dispozici na www.dtest.cz/jizdenky.

Kontakty pro média:                                      

Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617

 

Prodej jízdenek na internetu

Zpracováno: červenec 2013

Který tuzemský přepravce vyžaduje vytištěnou jízdenku a komu stačí jen zobrazení vmobilu? U koho je potřeba nastoupit do autobusu s předstihem? Neznalost přepravních podmínek tuzemských dopravců není u spotřebitelů neobvyklá. Může však vést i ktomu, že zákazník neodcestuje.

Níže naleznete srovnání toho, jak má šest nejznámějšíchprodejců jízdenek upravené předkládání jízdních dokladů, jejich storna a změny.

 

Níže naleznete srovnání toho, jakmá šest nejznámějšíchprodejců jízdenek upravené předkládání jízdních dokladů, jejich storna a změny.E-shop

Předložení dokladu

Storno/změna

www.cd.cz/eshop

Vytištěný nebo v elektronickém zařízení (musí být schopno jízdenku ihned zobrazit), případně kód transakce.

Do 24:00 předchozího dne 10% z ceny, minimálně 35,- Kč. V první den platnosti 50% z ceny, minimálně 100,- Kč. Při změně data odjezdu do 24:00 předchozího dne se storno neplatí. Nelze žádat návratek v případě chybně uvedených údajů při nákupu e-tiketu.

www.regiojet.cz

Stačí rezervační kód jízdenky.

Typ jízdenky: Na pevné datum nejpozději 30 minut předem, za stornopoplatek uvedený na jízdence. Otevřená - nejpozději 15 minut předem, bezplatně. Kreditová - nejpozději 15 minut předem, bezplatně.

www.le.cz

Stačí číslo dokladu nebo zobrazení elektronického dokladu.

Do odjezdu vlaku bez sankce pokud je cena převedena na kredit nebo byla-li placena kartou. 10% z ceny při vrácení více než 24 hodin před odjezdem 50% z ceny při vrácení méně než 24 hodin před odjezdem až do odjezdu. Nelze žádat návratek v případě chybně uvedených údajů při nákupu elektronické jízdenky.

www.sa.cz

Stačí číslo jízdenky.

Typ jízdenky: Na pevné datum nejpozději 30 minut předem, bezplatně. Otevřená - nejpozději 30 minut předem, bezplatně. Kreditová - nejpozději 30 minut předem, bezplatně.

www.eurolines.cz

Jízdenka musí být vytištěná.

Nejpozději 30 minut předem, storno 10% ceny, nejméně 1 Kč, nejvýše 10 Kč. Změnu data a hodinu lze provést bezplatně (lhůta není uvedena).

eshop.amsbus.cz

Vytištěná jízdenka, kód stačí tam, kde je to výslovně uvedeno.

Dle přepravních podmínek konkrétního dopravce. U zkušebních nákupů 30 minut předem,

stornopoplatek 25 Kč.

 

Při nákupu na internetu musíme odkliknout souhlas s obchodními či přepravními podmínkami, ty pak většinou odkazují ještě do dalších dokumentů. Naši právníci všechny prostudovali, což někdy nebyla jednoduchá záležitost. České dráhy jsou rekordmanem, své smluvní přepravní podmínky mají na celkem 172 stranách, k tomu 74 stránek tarifu a 9 stran podmínek e-shopu. Jejich pozorný čtenář ale zjistí, že smluvní přepravní podmínky jsou v jednom z dokumentů dvakrát za sebou. Pokud to má zákazníka odradit od jejich přečtení, věříme, že to opravdu funguje.

 

 

Společnost

Počet znaků smluvní dokumentace

České dráhy

509420*

Regiojet

36192

LEO Expres

50934**

Student Agency

38893

AMSBUS

5605***

Eurolines

20603

* Budeme-li počítat Smluvní přepravní podmínky jen jednou, znaků bude „jen“ 342086.

** Na webu nebyl zveřejněn Tarif, ve skutečnosti bude dokumentace ještě o pár desítek tisíc znaků delší.

*** Pouze obchodní podmínky eshopu, portál prodává jízdenky různých přepravců, které se řídí jejich přepravními podmínkami.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat