Tisková zpráva k obsahu myotoxinů v pivu

Vážení přátelé,

         v reakci na zvýšenou mediální pozornost vztahující se k
aktuálnímu testu mykotoxinů v pivu a následným vyjádřením
některých pivovarů, považujeme za nutné uvést následující
informace:

         Sdružení dTest se může s plnou zodpovědností vyjádřit pouze
k laboratorním výsledkům vlastních testů, u kterých
prokazatelně víme na jakých vzorcích a za jakých podmínek byly
prováděny. K laboratorním výsledkům, které uveřejnil pivovar
Svijany (či jiné pivovary), se vyjadřovat nemůžeme. Rozdíl mezi
oběma laboratorními výsledky je nicméně tak významný, že se
nemůže jednat o běžné odchylky (nejistoty) testování. Výsledky
testu mohou ovlivnit různé použité metody v různých
laboratořích a především odlišný testovaný vzorek. Jak ale
již bylo řečeno,odpovídáme pouze za výsledky svého testu, za
kterými si pevně stojíme.

         Pro zachování objektivity a nezávislosti testování sdružení
dTest zásadně nesděluje jména laboratoří, v nichž provádí
své testy. Důvodem jsou mimo jiné závazná pravidla, jimiž jsme
povinováni na základě našeho členství v organizaci International
Consumers Research and Testing, která sdružuje všechny významné
světové spotřebitelské organizace zabývající se testováním
výrobků. Jedná se o pravidlo, které uplatňujeme bez výjimky u
všech prováděných testů. Chráníme tak nezávislost naši,
stejně jako nezávislost spolupracujících laboratoří. V
případě, kdy by se některý z pivovarů rozhodl řešit případ
soudně, identitu laboratoře bezpochyby sdělíme. Jedná se o
mezinárodně respektovanou a nestrannou laboratoř, která není
nijak propojena ani finančně zainteresovaná na pivovarnickém
průmyslu.

         Nejedná se o první situaci, kdy výrobci prohlásili, že
výsledky jimi provedených testů jsou odlišné od našich. Někdy
se následně ukázalo, že šlo spíše jen o mediální aktivitu,
jejímž cílem bylo zpochybnit nepříznivé výsledky. Jindy to
mohlo být způsobeno například rozdílností kvality výrobků v
rámci jedné šarže. Pokud někdy došlo k soudnímu sporu, své
testy jsme si obhájili a žádný ze sporů jsme prozatím
neprohráli.

         Námi uvedenou informaci, týkající se množství piva, které je
možné vypít, aniž by byla dosažena polovina maximální denní
tolerovatelné dávky mykotoxinů, je třeba pojímat pouze a
výlučně v tomto kontextu. Jak rovněž v testu upozorňujeme, pití
piva v nadměrném množství má negativní vliv na lidské zdraví
bez ohledu na (ne)přítomnost jiných škodlivin než je alkohol.
Množství piva uvedené v tabulce tedy nelze v žádném případě
chápat jako doporučení dTestu.

         Limity stanovené v testu pro potenciální příjem mykotoxinů z
piva vycházely z maximální denní tolerované dávky mykotoxinů,
kterou stanovila Evropská komise v nařízení č. 1881/2006.
Zohlednili jsme přitom fakt, že lidé běžně přijímají
mykotoxiny z různých potravin, především z pečiva, a z piva by
tak neměli přijmout více než polovinu denní tolerované dávky.

         Náš nález mykotoxinů považujeme za natolik závažný, že by
neměl být bagatelizován, ale naopak by měl rozpoutat diskusi, zda
jsou mykotoxiny nutným průvodním jevem potravin. Připomínáme,
že ve Velké Británii se s mykotoxiny v pivu vypořádali určením
vlastních přísnějších limitů pro sladovnický ječmen, než
stanovila Evropská komise. Diskuse by neměla vynechat ani správnou
pěstitelskou praxi v zemědělství, kde jsou kořeny problému
mykotoxinů ze sladovnického ječmene.

         Nikola Švábová
Public relations - dTest

         e-mail: svabova@dtest.cz [1]
mobil +420 731 789 110
tel. +420 241 404 922 

         časopis dTest, www.dtest.cz [2]
Černomořská 419/10, 101 00, Praha 10

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat