Nebezpečné výrobky

                                                                                                                                                                                         


dTest: Nejvíce nebezpečných výrobků je v kategorii oblečení

Téměř 2300 nebezpečných výrobků přibylo za rok 2012 v databázi www.nebezpecnevyrobky.cz. Třetinu z nich přitom tvoří oblečení, zejména dětské.

Rizika, před kterými u oblečení varují dozorové orgány nejčastěji, jsou uškrcení či oběšení. Důvod zní poměrně banálně, jsou jím dlouhé šňůrky. „Dozorové orgány z různých evropských států opakovaně evidovaly případy zachycení šňůrek na kapucích dětí například na hřišti. Některé vyústily až ve smrtelná zranění. Obdobně se také příliš dlouhé šňůrky například u pasu mohou zachytit ve vozidlech a způsobit následné vlečení či přejetí dítěte,“ říká spolupracovník dTestu Jan Richtr.

Případy smrtelných nehod iniciovaly vytvoření evropské technické normy EN 14682, která upravuje přesné náležitosti dětského oblečení podle věku dítěte, zejména pak délky šňůr u různých částí oděvu. „Čeští spotřebitelé se často podivují, proč je oblečení označeno jako nebezpečné pouze kvůli dlouhým šňůrkám. Doporučujeme ovšem pouze šňůrku zkrátit na patřičnou délku,“ vysvětluje Jan Richtr.

Podle normy nesmí být oblečení dětí do sedmi let vůbec opatřeno šňůrkami u kapuce a v oblasti krku. U sedmi- až čtrnáctiletých dětí smějí mít nejdelší délku 7,5 cm. Šňůrky v oblasti hrudníku a pasu by neměly překračovat délku 14 cm.

Oblečení může skrývat i jiná rizika, např. udušení v případě, že oděv pro nejmenší obsahuje drobné části (např. kamínky), které se mohou snadno oddělit a dítě je může následně vdechnout či spolknout. Část oděvů označených jako nebezpečné také obsahuje nedovolené chemické látky, které mohou například vyvolat alergické reakce.

Databáze www.nebezpecnevyrobky.cz shromažďuje údaje z evropského systému nebezpečných výrobků RAPEX, od českých a slovenských dozorových orgánů a z výsledků testování časopisu dTest.

 

Kontakty pro média:

Nikola Švábová, svabova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

Jan Richtr, richtr@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat