Internetoví prodejci textilu stále porušují zákon

Tisková zpráva z 2.8.2013

dTest: Internetoví prodejci textilu stále porušují zákon

Opakovaný průzkum ve spolupráci s Textilním zkušebním ústavem v padesáti českých e-shopech s textilem přinesl opět velmi nepříznivé výsledky. Pouze tři z prodejců splňují zákonné požadavky na označování zboží a správnost informací. U 80 % prodejců neodpovídá označování velikosti české normě.

Při prodeji textilu smí prodejci a výrobci používat jen schválené názvy vláken, častým prohřeškem je užívání zkratek nebo obchodních názvů. „Polyester nebo elastan nezní příliš atraktivně a tak je prodejci nahrazují různými obchodními značkami či laickými názvy. Označení fleece, krajka nebo GoreTex ale není předepsaným názvem vlákna,“ říká Miloš Borovička, právní poradce časopisu dTest, a dodává: “Komerční názvy lze používat, pokud prodejce současně uvádí i to, co spotřebitele neplete, tedy oficiální označení vláken. Situace se od našeho posledního průzkumu příliš nezlepšila.“

Ještě hůře plní prodejci svou povinnost informovat o způsobu údržby, kterou ukládá zákon o ochraně spotřebitele. „Zdá se, že ji řada prodejců zcela ignoruje, pouze u pěti ze zkoumaných se dozvíme ještě před nákupem, jak se o prádlo starat,“ říká Borovička a dodává: „Za opomenutí informací o údržbě sice nehrozí pokuta, ale zákazník, který není předem varován, že svršek nemůže dát do pračky a musí platit čistírnu, by měl být úspěšný při reklamaci. Její náklady pak musí prodejce uhradit.“

To, co spotřebitele často odrazuje od nákupu oblečení na internetu, je vhodný výběr velikosti. Prodejci a hlavně výrobci jej ale neulehčují. „Pro označování písmenným kódem jako je S, M, L či XL platí technická norma, která určuje jak označovat rozsahy velikostí. Bohužel není závazná, a tak si každý výrobce určuje rozsah velikostí sám,“ upřesňuje Borovička a vysvětluje: „U většiny prodejců lze dohledat tabulku velikostí, ale jen u pěti z hodnocených odpovídala s jistou tolerancí normě. Vlastní rozsahy velikostí má asi 60 % prodejců a stává se, že se liší i v rámci sortimentu. U pětiny prodejců jsme tabulku vůbec nenašli nebo jen převáděla různé typy značení.“

Podrobnosti a další poznatky o prodeji textilního zboží na internetu budou prezentovány na semináři „Aspekty elektronického prodeje textilu“, který proběhne v pondělí 19. 8. 2013 v rámci veletrhu Styl na brněnském výstavišti.

Výsledky průzkumu si lze stáhnout na stránce www.dtest.cz/oznacovanitextilu.

Kontakty pro média:

Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat