Aktuální informace spolku pro obnovu venkova

V příloze je uveden elektronický časopis Spolku pro obnovu venkova ČR,nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.

 

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat