Formulář - Povolení kácení dřevin

Dle nové vyhlášky platné od 15.7.2013, není třeba žádat o povolení kácení dřevin na zahradách u rodinných domů. Kompletní znění vyhlášky naleznete v příloze (druhý soubor).

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat