Rozpočet na rok 2008

Rozpočet na rok 2008 je sestaven jako schodkový v celkové výši příjmů -    2 467 000,- Kč , výdajů -  2 788 770,- Kč  a financování - 321 770,- Kč. Schodek je kryt přebytkem z předchozích let.

Položkový rozpočet je uveden v příloze. 


Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat