Rozpočet na rok 2009

V příloze v dolní části je uveden položkový rozpočet obce na rok 2009.

Příjmy činí celkem  2 ,623.000,- Kč

Výdaje činí celkem 2,218.696,-  Kč

             

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat