Usnesení ze dne 27.9.2006

Text usnesení č. 05/06 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 27.9.2006 Zastupitelstvo schvaluje : a) Navržená rozpočtová opatření, které vypracoval finanční výbor, kde příjmy i výdaje jsou si rovny v celkové výši 2 233 633 Kč. b) Záměr obce odkoupit od státu zastoupeného Státním statkem Jeneč pozemek p.č. 348/42 za účelem vybudování silnice za finanční účasti Královéhradeckého kraje. c) Záměr obce odprodat pozemky p.č. - 88/2, 355/36, 355/37, 355/38 a 355/46 občanům, kteří sice tyto pozemky nevlastní, ale mají zde zahrádky před svojími domy a jímž MNV Všestary tyto pozemky přes jejich zájem nikdy nepřevedl ani neprodal. Zastupitelstvo bere na vědomí : a) Zprávu starosty obce, o plnění závazků obecního úřadu plynoucích z předneseného plánu činnosti na rok 2006 na prvním veřejném zasedání konaném v letošním roce dne 1.3.2006. . Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí Zapsala : Š. Šábrtová ověřili : L. Čihal J. Honc
Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat