Usnesení ze dne 28.11.2005

Text usnesení č.06b/05 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 28.11.2005


Zastupitelstvo schvaluje :

Navýšení dotace na akci : „Zhotovení silničního tělesa s asfaltovým krytem – I. etapa“ v rámci Programu obnovy vesnice o požadovanou částku 66 000 Kč a zároveň souhlasí s uzavřením příslušné smlouvy mezi obcí Světí a krajským úřadem kraje královéhradeckého o poskytnutí tohoto navýšení.
Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

zapsala: Š.Šábrtová

ověřili : L.Čihal J.Honc

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat