Usnesení ze dne 27.12.2004

Text usnesení z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 27.12.2004     

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí : 

                 

a) zprávu předsedy stavební komise p. J.Honce o převzetí a úhradě prací za instalaci ČOV pro obecní hospodu „Zavadilka“, který konstatuje, že cena odpovídá smlouvě o dílo a vlastní práce byly provedeny dle dodané technické dokumentace. Ing. Novák požádá o vydání kolaudačního rozhodnutí.

b) zprávu starosty o účasti a průběhu Valné hromady Mikroregionu 1866, která se konala v Nedělištích dne 20.12.2004 od 17 hodin . Za obec Světí se zúčastnili- J.Honc, J.Krejčí a starosta obce J.Kulhánek

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

 Zapsala : M. Secká              ověřili :        L.Čihal             J. Honc

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat