Usnesení ze dne 8.9.2004

                                                                                                                                                                                                    Text usnesení z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 8.9.2004     

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí : 

                  

- projednání Konceptu územního plánu obce Světí na základě předlohy Arch. E. Králíka.

 

 

Zastupitelstvo pověřuje :

 

- starostu obce Světí p. Jiřího Kulhánka účastí na veřejném projednání ÚPO s dotčenými orgány státní správy na Magistrátu města Hradec Králové dne 14.9.2004

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

 

 

   Zapsala : M. Secká                          

     ověřili :      L. Čihal                               J. Krejčí

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat