Usnesení ze dne 26.4.2006

                                                                                                                                                                                                                      Text usnesení č. 02/06 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 26.4.2006      

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje :

 

1) Kupní smlouvu o převodu infrastrukturního majetku, v níž obec Světí prodává část  vodovodu pro veřejnou potřebu odpovídající podílu ve výši 70%  za 620 000 Kč firmě Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. . 

 

2) Smlouvu o upsání akcií, v níž Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. nabízí obci Světí k upsání akcie v počtu 478 kusů, přičemž jmenovitá hodnota nabízené akcie činí 1 000 Kč.

 

3) Smlouvu o prodeji  pozemku p.č. 1/5, katastrální území Světí manželům Jiráskovým za cenu sjednanou v této smlouvě , která činí 2550 Kč.  Vlastnické právo k pozemkům přechází na kupujícího vkladem práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího.

 

4) Darovací smlouvu, v rámci níž obecní úřad ve Světí poskytuje mateřské školce  pro zrakově postižené děti „Lentilka“ finanční dar ve výši 20 000 Kč, tyto prostředky byly získány pořádáním sedmého obecního plesu.

 

5) Návrh starosty obce, aby obec Světí v rámci mikroregionu OPZ 1866, který zastřešuje společnou akci bezdrátový rozhlas požádala firmu VEGACOM o rozšíření stávajícího systému o 1 kus bezdrátového hlásiče, který by zajistil kvalitní slyšitelnost veřejného rozhlasu u obecní hospody Na Zavadilce. Obec zároveň souhlasí s úhradou zvýšených nákladů oproti původnímu záměru a pověřuje starostu obce jednáním se zmíněnou firmou o realizaci tohoto námětu.

 

.

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zapsala : Š. Šábrtová              ověřili :      L. Čihal            J. Honc

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat