Usnesení ze dne 21.7.2004

Text usnesení z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 21.7.2004     

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje :

 

a) Zadání územního plánu obce Světí, které předložil a zdůvodnil Ing. Arch. Emil Králík.

 

b)Záměr odprodat obecní pozemky o výměře 3627m2 pro potřeby vybudování Dálnice D11 – stavba 1106 v ceně 63Kč/m2 tj. za 228 500Kč.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí : 

                 

a) Technický stav a financování rozvodu pitné vody v obci, včetně vodovodních přípojek.

 

 

Zastupitelstvo pověřuje :

 

a) Předsedu stavební komise, aby  zajistil  dokončení vodovodních přípojek v horní části obce , kde dochází k časovému skluzu do konce měsíce srpna.

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

 

 

   Zapsala : M. Secká                           

     ověřili :      L. Čihal                               O.Šafka

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat