Usnesení ze dne 9.3.2005

Text usnesení č. 01/05 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 9.3.2005     

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje :

 

1) Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2005, ve znění které  přednesl Ing. V. Šafka, kde příjmová část je ve výši  1 724 640 Kč a část výdajová taktéž ve výši  1 724 640                       Kč.

 

2) Změnu na podpisovém vzoru obce u České spořitelny, umožňující podepsaným zástupcům obce disponovat s obecními penězi. Nově zapsána bude nastupující účetní obce p. Šárka Šábrtová, zůstávají starosta obce p. Jiří Kulhánek a místostarosta obce Ing. V. Šafka

 

3) Změnu ve výši místního poplatku za psa. Nově se bude za psa vybírat 80 Kč. Za každého dalšího psa pak občan zaplatí 120 Kč.

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí :

 

1)      Zprávu starosty o plnění pracovního plánu zastupitelstva obce v roce 2004.

 

2)      Zprávu starosty o návrhu plánu činnosti zastupitelstva v letošním roce.

 

 

 

Zastupitelstvo pověřuje :

 

1)  Starostu obce zapracováním nově schválené výše poplatku za psa do obecně závazné vyhlášky „O místních poplatcích“.

 

.

 

 

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

 

 

   Zapsala : Š. Šábrtová 

     ověřili :      L. Čihal                               J. Krejčí

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat