Co je MAS Hradecký venkov.

Co je MAS Hradecký venkov.

Jak a proč vznikla Místní akční skupina Hradecký venkov ?

Svazky obcí Nechanicko, Obce památkové zóny 1866 a Urbanická brázda začaly v roce 2006 na svém území připravovat společný rozvoj na základě metody LEADER a proto v květnu 2007 založily obecně prospěšnou společnost Hradecký venkov se sídlem v Nechanicích a její územní pracoviště - Místní akční skupinu Hradecký venkov. (MAS)

Později se k nim připojil svazek obcí Hustířanka.

Více informací na:    www.hradeckyvenkov.cz

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat