Kostel sv. Ondřeje - národní kulturní památka

Kostel sv. Ondřeje - národní kulturní památka

Hlavní dominantou obce je národní kulturní památka - kostel sv. Ondřeje.

Svatý Ondřej, řecky Andreas ( "Mužný" ), v pravoslavné tradici zvaný Prótoklétos ("První povolaný") byl apoštol, bratr sv. Petra.

Život

Narodil se v Betsaidě na břehu Galilejského jezera. Protože byl Žid, není Ondřej téměř jistě jeho vlastní jméno, ale tradice nám pro něho nedochovala žádné hebrejské nebo aramejské pojmenování. Byl učedníkem Jana Křtitele a stal se jedním z prvních učedníků Ježíše Krista.

Evangelia ho uvádějí jako jednoho z nejbližších Ježíšových učedníků.Podle Eusebia působil Ondřej jako apoštol křesťanství v Malé Asii a Skýtii u Černého moře až k Volze.Podle legendy byl ukřižován ve městě Patras (Patrae) v Acháji na kříži ve tvaru písmene X, který se proto podle něj nazývá svatoondřejský kříž.

Odkaz

Svatý Ondřej je patronem Rumunska, Skotska a Ruska, na jejichž území prý působil. Tradice ho uvádí jako prvního biskupa Byzantia (Konstantinopole, Istanbul), a tedy předchůdce dnešních patriarchů konstantinopolských.Ondřej je hlavní postavou appokryfních Skutků sv.Ondřeje, napsaných zřejmě uprosřed 3. století.

 

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat