Zájezd do ZOO Praha

Sdělení.

Zájezd do ZOO Praha

Náš SDH se podílí na organizaci zájezdu do ZOO Praha v sobotu dne 18.7.2009. Cena 300,- Kč na osobu.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat