Hasičský ples

Pozvánka.

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů obce Světí, pořádá dne

27.2.2010

v hostinci Na Zavadilce

h a s i č s k ý  p l e s 

Foto z plesu. 

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat