Něco málo o sboru

Sbor dobrovolných hasičů ve Světí:

Vznik:
Počátky sboru dobrovolných hasičů se datují k roku 1933 kdy byl v místním hostinci Na Zavadilce sepsán první protokol z ustavující schůze. Tato schůze se konala 19.2. 1933 a zahájil ji starosta obce pan Václav Šafka. Za členy se přihlásilo prvních dvacet pět členů, kteří stvrdili své členství podpisem a jednohlasně schválili členské příspěvky ve výši 2 Kč za měsíc. Po zvolení jednatele, pokladníka a hospodářského správce se na dalších schůzích začalo jednat o koupi požární stříkačky "Stratílek". Na požární stříkačku si sbor musel vypůjčit od Živnostenské banky v Pardubicích. Dále následovala koupě požární výstroje, výzbroje a éra hasičů ve Světí byla v prvopočátku.

Současnost:
Ke dnešnímu dni má sbor stále se rozrůstající členskou základnou včetně zásahové jednotky. Sbor disponuje kromě "Stratílka" ještě požární stříkačkou PS 12 a terénním automobilem ARO 4x4. K dispozici má také novou požární zbrojnici. Sbor používá standardy výzbroje a výstroje. Svými výkony se řadí mezi špičku ve svém okrsku což potvrzují také výkony na soutěžích a námětových cvičeních.

Ohlašovna požáru:
Ohlašovna požáru je na budově Obcního úřadu.
Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat