Činnost hasičů v předchozích dnech

Opět po měsíci bych vás ráda seznámila s činností našich hasičů.

26.května se naši hasiči zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu v Máslojedech, kde obsadili 5.místo v požárním útoku a 6.místo ve štafetě.

1.června se někteří členové našich hasičů sešli na hasičské brigádě-přípravě hřiště na dětský den. Po tří hodinové práci bylo vše připraveno na rozmístění stanovišť.

Hned po brigádě se naše soutěžní družstvo sešlo před zbrojnicí a chystalo se na noční hasičské závody, které se konaly v Hoříněvsi. Nejspíš kvůli nepřízni osudu se umístili na 9.místě.

Po návratu z nočních závodů se šli naši závodníci na pár hodinek vyspat a hned ráno nastoupili při přípravě soutěží na dětský den a odpoledne pomáhali u stanovišť.

13.června se konala hasičská schůze.

15.června se naše cvičící družstva, dětí i dospělých, sešla na tréninku požárního sportu.

16.června se u nás konaly hasičské závody, které nám ale moc nevyšly. Přijely k nám totiž jen 2 družstva hasičů a to SDH Sobětuš a SDH Rozběřice. Kvůli malému počtu se družstva dohodla, že požární útok zaběhnou dvakrát. Stejně jako na dětském dnu se nám ukázala družstva Soptíků, ti ale neměli soupeře. Po odběhnutí všech družstev přišla na řadu štafeta-běh s hasičákem, šroubování koše, přeskok přes zeď, běh přes kladinu a spojování hadic na rozdělovač a proudnici. Na závěr dopoledne přišlo vyhlášení. I přes malý počet družstev se naše družstvo mužů umístilo na 3.místě. Druhé místo si od nás odvezlo družstvo mužů ze Sobětuše a první místo připadlo mužům z Rozběřic.

17.června-brigáda-úklid po hasičských závodech.

19.června-úklid hadic a cvičení požárního útoku s dětmi.

24.června se naše družstvo Soptíků starších zúčastnilo hasičských závodů v Nedělištích, které byly pořádány jen pro družstva malých hasičů. Přes nepřízeň štěstěny skončili na 3.místě, ale i tak si zaslouží naší poklonu.

Naše starší děti byly plní sil a hned v pondělí po hasičských závodech cvičili štafetu.

26.června nám silný vítr zlomil u místního obchodu strom. Díky včasnému zásahu Pavla Holečka nezasahoval do cesty a neohrožoval kolem jezdící auta.

27.června se členové našeho sboru sešli na hasičské schůzi. Na schůzi se probíralo-přijetí nových členů do sboru, zpráva z hasičských závodů v Nedělištích, oznámení o záměru zakoupení oblečení pro malé hasiče, plán malé kopané a výlet s malými hasiči do Adršpašských skal 14.8.2007.

29.června se konala brigáda-příprava hřiště na fotbalový turnaj.

30.června se konal již zmiňovaný fotbalový turnaj, na jehož pořádání měli naši hasiči největší podíl.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat