Jarní turnaj v kuželkách

Zájezd.

Jarní turnaj v kuželkách

Sbor dobrovolných hasičů Světí organizuje na sobotu 6. března zájezd do Rychnova n. K. na kuželkářský turnaj.

Na turnaji soutěžilo 19 dvojic, na druhém místě se umístili manželé Seckých, druhé místo obsadili manželé Číhalovi a zvítězili manželé Novákovi.

Účastníci byli spokojeni a na zpáteční cestě pod vedením paní Blanky Tarantíkové celou cestu domů prozpívali a ...

SDH touto cestou děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje a těší se nashledanou na podzimním 27.11.2010.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat