Činnost sboru za rok 2006

ZPRÁVA
O činnosti sboru za rok 2006 dle schváleného plánu činností na rok 2006.

1) Provést 3 schůze výboru a 4 schůze členské
- bylo provedeno: 1 valná hromada za účasti 28 členů, 2 schůze výboru a 6 schůzí členských za průměrné účast 16 členů.K tomu bych chtěla jen říct, že na schůze chodí čím dál tím míň členů a to se pak odráží i v účasti na brigádách.
2) Provést 1 společenský ples
- ples se uskutečnil 18.2. 2006, zisk z plesu činil 8774,- korun.
- Dále se uskutečnila Posvícenská zábava, která se konala dne 23.9.2006, na zábavě se prodělalo 2134,-.
3) Provést 5 nácvikových cvičení a zúčastnit se soutěží v rámci okrsku
- o tomto Vám více informací řekne bratr velitel (dnes zastoupený sl. Žanetou Vestfálovou)
- Jen krátce: Naše cvičící družstvo se zúčastnilo 10 závodů. A to v Předměřicích,na Chlumu, Ve Světí, nočních závodů v Hořiněvsi, v Nedělištích, v Sendražicích, v Hořiněvsi, v Habřině, na Dolním Přímu a ještě jednou Chlum pořádaný Všestarami.Nějaké poháry nám zde přibyli tak si myslím že to byl opět docela úspěšný rok.
4) Na údržbě výzbroje a výstroje odpracovat 30 hodin
- splněno - bylo odpracováno 34 hodin
5) Zúčastnit se společenských akcí a na pomoc obci odpracovat brigády dle požadavku OÚ
- na ples pořádaný OÚ jsme přispěli částkou 2000,-
- Celkově jsme v loňském roce odpracovali na brigádách 224 hodin. Jako i v předchozích letech se brigád zúčastňovali stále stejní lidé. Největší počet odpracovaných hodin měli jako tradičně bratr Tarantík Milan ,a dále pak Vestfálová Žaneta, Kubeš Marek, Šubrt Marek a Holeček Petr. Na tomto místě bych ráda poděkovala těm, kteří se pravidelně účastní pomoci při organizaci na akcích pořádaných naším sborem (např. akce pro děti, fotbalový turnaj příprava Hasičského dne) Jsou to Holeček Petr, Tarantík Milan, Kulhánek Jiří, Kubeš Marek, Vestfálová Žaneta, Šábrt Marek, Čechák Jan st. a Janáček Václav ml.Samozřejmě děkuji všem ostatním, kteří přispěli svou pomocí.
- Dne 27.5. jsme uspořádali Dětský den. Dětského dne se zúčastnilo 93 dětí, myslím si že byl úspěšný, počasí nám letos docela přálo a hlavně děti byly spokojené, a hlavně pro to se takové akce dělají
- Byl uspořádán fotbalový turnaj, který se uskutečnil 24.6. za účasti 8 družstev. Turnaj se povedl, i když naše mužstvo na medailové příčky nedosáhlo, skončili na ……………místě.
- Dne 26. 8. Byl uspořádán pro členy a jejich rodinné příslušníky Hasičský den. I přesto že členové byli zváni osobně opět nebyla účast moc vysoká. Zároveň s Hasičským dnem proběhlo pro děti ukončení prázdnin. Nejdříve si děti zahráli šipkovanou hlavní cenu dostali špekáčky, které si opekly a určitě s chutí snědli, protože ty odvážné čekala večer stezka odvahy. Tady bych chtěla poděkovat Žanetě Vestfálová, která připravila krásné masky a stezka odvahy si opravdu vydařila.
- Byly provedeny 2 sběry železného šrotu s celkovým výtěžkem ……………………Kč
- Uspořádali jsme 2 zájezdy na kuželky do Rychnova nad Kněžnou a to 4.3. a 17.11, které se jako v předchozích letech vydařily.
Závěrem bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu za to, že se o náš sbor velmi dobře stará, dále děkuji všem členům, kteří se aktivní zapojovali do práce ve sboru a přeji mnoho úspěchů a zdraví k vaší další činnosti
Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat