Dětský den

Poděkování

Dětský den

SDH děkuje všem svým členům, kteří se podíleli na zajištění a průběhu " Dětského dne " v sobotu 6.6.2009

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat