Zatrubnění vodoteče k " Lípě ".

Zastupitelstvo obce učinilo poptávku na vypracování cenových návrhů na zatrubnění vodoteče k " Lípě " - I. etapa v délce 143,40 m, na které vypracovala projekt firma N - PROJEKT s.r.o. Hradec Králové.

Jsou osloveny čtyři firmy: 

REKOSTAV HK s.r.o. Hradec Králové

Stavo a Sachs s.r.o. Kukleny

Popr s.r.o. Hradec Králové

STAVOKA KOSICE a.s.

Do konce června by měly být vypracovány cenové nabídky, do poloviny července bude vybrána nejvýhodnější nabídka.

Předpokládaný termín realizace do 30.9.2010.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat