Výměna oken v obecním hostinci.

Bylo vypsáno výběrové řízení na výměnu 3 ks dřevěných oken v obecním hostinci Na Zavadilce. Jsou osloveny tři firmy, řízení probíhá.

Na OÚ byly doručeny tři cenové nabídky na výměnu oken v hostinci:

Svět oken s.r.o. Hradec Králové

A - OKNA s.r.o. Hradec Králové

Okna Macek s.r.o. Hradec Králové

Po vyhodnocení zastupitelstvem, bude vybrána nejvýhodnější.

Zastupitelstvem obce byla vybrána jako nejvýhodnější cenová nabídka f. A - OKNA s.r.o. Hradec Králové 

V pátek 16.4.2010 bude provedeno přesné zaměření, vypracována Smlouva a zakázka bude realizována.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat