Vloženo: 19. 06. 2006

PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události

Obec

 

Světí

                                                          

 

 

 

 

Schvaluji:                                            

 

Jiří Kulhánek

starosta obce

 

 

 

Ve Světí dne                                      

 

 

 

 

 

 

Plán činnosti

 

orgánů obce při vzniku mimořádné události

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán činnosti orgánů obce Světí je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí. Je vyhotoven v písemné a elektronické podobě. V písemné podobě je uložen na obecním úřadě Světí a všechny osoby v něm uvedené s ním byly seznámeny.

 

 

 

            Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne                                  


Základní úkoly starosty obce a  činnost orgánů obce
při mimořádné události

 

Krok č

úkoly

Čas

Činnost

Splněno

1.

a) Obecně obdržená informace z místa mimořádné události

 

b) Informace obdržená od operačního a informačního střediska HZS

 

Při převzetí požadovat konkrétní informace:

-          jméno, příjmení volajícího

-          telefon ze kterého je voláno (pro zpětné ověření)

-          kde se stalo

-          co se stalo – rozsah

-          počet ohrožených osob

-          písemný zápis

 

2.

Pokud a) viz výše:

Informaci předat na operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému

 

150 – operační a informační středisko HZS

155 – Zdravotní záchranná  služba

158 – Policie ČR

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

3.

Zabezpečit varování obyvatelstva

 

- spuštění sirény

- místní rozhlasy,

- pomocí SMS zpráv

- megafony apod.

 

4.

Svolání jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Úkoly upřesnit po dohodě s velitelem zásahu

 

Jiří Fidranský- velitel jednotky,  telef.čísla…737319284,
do zaměstnání - 495581137

 

5.

Rozvinout pracoviště

 

Podle závažnosti situace svolat pracovníky OÚ (zastupitele)

- rozdělit úkoly podřízeným.

 

6.

Uvědomit primátora obce s rozšířenou působností Hradec Králové

Při nebezpečí z prodlení uvědomit hejtmana Královéhradeckého kraje

(Armádu ČR)

 

Ing. Otakar Divíšek, tel. 495 707 420

 

 

Ing. Pavel Bradík, tel. 495 817 222

 

(Armádu ČR povolat cestou operačního a informačního střediska Integrovaného záchranného systému)

 

7.

Připravit informace pro velitele zásahu a seznámit se se situací v místě zásahu

 

elektřina 

plyn

voda, ohrožení vodních zdrojů, dětské tábory, nemocní, postižení, staří, rekreanti

 

8.

Zpracovat přehled přítomných pracovníků a upřesnit kontakty

 

 

 

9.

Sestavit přehled dostupných sil a prostředků v místě

 

Ověřit aktuálnost údajů, uvědomit síly a prostředky o možném nasazení

 

10.

Připravit se na evakuaci, případně náhradní ubytování, stravování, zabezpečení životních potřeb postižených občanů

 

Určit vytypované objekty k využití a připravit jejich zpohotovení

Připravit výzvu občanům (pro místní rozhlas)

 

11.

Koordinace prací při odstranění následků MU

 

Vyžádání poskytnutí dobrovolné pomoci (zákon 240/200Sb., § 23)

 

12.

Ukončení činnosti

 

Určit způsob ukončení činnosti  (vydat nařízení k ukončení činnosti)

 

 


 

 

O B S A H :

 

 

I. Obecná část_ 4

1. Zdroj informací 4

2. Mimořádná událost 4

3. Úkoly a opatření  orgánů obce a starosty obce při vzniku mimořádných událostí 4

II. Věcná část_ 6

1. Základní údaje o obci 6

a) Základní k

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat