Žádost o nahlížení do registru

 

ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO REGISTRU  oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle § 12 dost. 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, podávaná v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat